Teatteri tuo virtaa ja on paikkakunnan energian vahvistaja

24.3.2021

Harrastajateatterilla voi olla suuri rooli paikkakunnan identiteetin ja hengen rakennustyössä. Teatteri on hyvin sosiaalista toimintaa – varsinkin harrastajateattereissa katsomoon säteilevä ”se jokin” usein syntyy erinomaisesta yhteishengestä ja sen tuomasta lisäarvosta esitykseen. Sillä tavalla yhteisöllisyyden voimakas läsnäolo sekä sosiaalisten taitojen kasvu tekee sosiaalisen pääoman kasvusta ehdottomasti teatterin tärkeimmän tuotoksen. Mitä enemmän sen piirissä toimii ihmisiä, sitä suuremmat ovat vaikutukset koko paikkakunnalla.

Teatteri on usein yhtenä osana tuottamassa paikkakunnan kulttuurista pääomaa ja tällä tavalla omalta osaltaan vaikuttaa paikkakunnan houkuttelevuuteen asuinpaikkana. Viialan teatteri on olennainen osa alueen kulttuurihistotiaa. Esittävän taiteen lehtori Marjo-Riitta Ventola kirjoittaa Repliikki-lehdessä myös siitä, miten harrastajateatterit edistävät myös seudun yhteisöllisyyttä ja ovat itse asiassa juuri sellaisia voimavaroja, joilla kunnat voisivat nostaa profiiliaan, myös syrjäisillä alueilla. (Repliikki 1/2004)

Ihmisen kiinnittyminen paikkakuntaan ja sitoutuminen erilaisiin paikallisiin hankkeisiin ja tapahtumiin on monimutkainen prosessi. Teatteri on elävä tapa tutustua oman paikkakunnan historiaan. Teatteri tarjoaakin taidemuotona mahdollisuuden eläytyä johonkin historialliseen tapahtumaan paremmin kuin kirjallisuus. Varsinkin asian käsittely isommassa joukossa on helpompaa teatterissa, jolloin ollaan saman kokemuksen äärellä. On myös hienoa kokea olevansa osa jotakin jatkumoa paikkakunnalla. Lisäksi Sinivuoren teosta harrastajateatterilaisten motiiveista lukiessa kiinnittää huomiota siihen, miten esimerkiksi nuoret pääsevät hyvin intensiivisesti käsittelemään jotakin maailmankirjallisuuden klassikkoa omaa roolia rakentaessaan ja näytelmän prosessia seuratessaan.

Teatterin harrastaja aktiivisena kulttuuria ymmärtävänä henkilönä kasvattaa paikkakunnan pääomaa niin tekijänä kuin kuluttajanakin. Voidaankin todeta, että siinä, missä konservatorio- ja musiikkioppilaitosten taaja verkosto kasvattaa asiantuntevaa yleisöä erilaisille ammattiorkestereille ja oopperalle, taaja harrastajateatterikenttä tuottaa asiantuntevaa yleisöä ammattiteattereille.

Kun koronarajoitukset poistuvat, haastamme teidät vierailemaan mahdollisimman monessa harrastajateatterissa!

Arto Mantela

Lähteet: Sinivuori, Timo 2002; Teatteriharrastuksen merkitys.