Matkailun ja kulttuurin yhdistäminen Akaassa

9.4.2021

Kun kulttuuri ja matkailu yhdistetään kutsutaan liittoa kulttuurimatkailuksi,  joka toimiessaan edistää paikkakunnan tunnettavuutta ja tuo myös tuloja. Viialan teatterilaiset osallistuivat kulttuurimatkailukoulutukseen, jonka annista tässä kirjoituksessa. Omat intessini kulttuurin ja matkailun yhdistämiseen tulee myös Suomen opasliiton koulutuksista.

Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuuksia tutustua kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat paikan henki sekä kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa.

Kulttuurimatkailutuote on matkailijoille myytävä, kulttuurisia elementtejä sisältävä matkailutuote. Se voi olla esimerkiksi matkailu- ja kulttuuripalvelun yhdistävä majoitus + ohjelmapaketti. Se voi olla myös taideteos, kulttuurituotanto, tapahtuma tai osallistava taidetyöpaja, jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat matkailijat. Tuote voi olla suunnattu joko yksittäisille matkailijoille tai ryhmille - tai molemmille.

Miten tämä toimisi Akaassa?

Luonto

Suomessa kulttuurimatkailu kumpuaa Suomen luonnosta ja suomalaisesta luontosuhteesta monin eri tavoin. Akaassa on upeita luontopaikkoja ja näkymiä, joiden hyödyntäminen olisi tärkeää. Akaasta löytyy niin jääkauden muokkaamia näkymiä kuin metsäalueita ja maalaismaisemaa lähellä keskuksia.

Kulttuuriperintö ja käyntikohteet

Kulttuuriperintö ja kulttuuriympäristöt ovat tärkeä osa kulttuuri- matkailua. Museot, kulttuurireitit, kirkot, kädentaidot, elävä perintö ja kulttuurimaisemat ovat laajasti kansainvälisiä matkailijoita kiinnostavia sisältöjä. Matkailijoille tuodaan esiin sekä vierailtavien kohteiden nykyistä että mennyttä kulttuuria ja paikallista elämäntapaa.

Tapahtumat

Kokonaiselämykset, laajemmat genret ja tapahtumien omaperäisyys houkuttavat matkailijoita - paikalliset festivaalit ja kulttuuritapahtumat voivat toimia yhtenä vetovoimatekijänä matkakohteen valinnassa. Tapahtuman viestinnässä nostetaan rohkeasti esille tapahtuman ja tapahtumapaikan erityispiirteitä

sekä tapahtumassa ja tapahtuman ympäriltä saatavaa kokonaiselämystä matkailijaa houkuttelevalla tavalla: visuaalisuus, tarinat, paikalliset erityispiirteet. Kerrotaan, miksi tapahtumaan kannattaa tulla, ei jätetä syytä matkailijan itse oivallettavaksi.

Akaalainen elämäntapa

“Live like a local” on kansainvälisiä matkailijoita puhutteleva trendi. Matkailija pääsee kokemaan suomalaista elämäntapaa yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Tähän kategoriaan kuuluvia tuotteita ovat esimerkiksi kädentaidot, kotivierailut, yhteinen ruokailu isäntäväen kanssa, saunominen, marjastus ja sienestys osana suomalaiseen luontosuhteeseen tutustumista, yhteisöl- liset kaupunkikulttuuritapahtumat ja kyläjuhlat sekä erityyp- piset teemakierrokset paikallisoppaan johdolla - yleensäkin paikallisten ihmisten tapaaminen heidän arkiympäristössään, matkailupalveluksi tuotteistettuna.

Tuotteistaminen

  • Tarjotaan akaalaista taidetta, kulttuuria ja tapahtumia yksittäisille matkailijoille.
  • Muistetaan suosittelukulttuurin merkitys. Verkosta löytyvät suositukset (sosiaalinen media, TripAdvisor, taidekritiikit jne.) vaikuttavat spontaaneihin valintoihin merkittävästi.
  • Yhdistetään akaaliset esim. festivaali-, museo-, teatteri-, taidenäyttely- tai muu käyntikohdelippu, opastus tai työpaja majoitukseen, aterioihin ja /tai kuljetukseen.
  • Mietitään, mitkä ovat parhaat palvelut Akaassa ja tehdään niistä  laadukas kokonaisuus yhetistyönä. Kukaan ei osaa kaikkea, joten tarvittaessa käytä asiantuntevia kumppaneita toteuttamaan osia palvelusta.
  • Tehdään yhteistyötä kunta- ja maakuntarajojen yli. Olemalla osa matkailureittiä tarjonta ja palvelut tulevat osaksi isompaa kokonaisuutta, jonka vetovoima on yksittäistä kohdetta merkittävämpi.

Lähteet: Kulttumatkailun perusteet kulttuurituottajille -koulutusmateriaali

Arto Mantela