Kulttuuritoimijoiden yhteistyö - uhka vai mahdollisuus

7.5.2021

Perjantai-illan ratoksi pohdin taas kulttuurikentän yhteistyötä, miten se jossain koetaan suurena mahdollistajana ja taas toisaalla uhkana omalle työlle. Tässä ajatuksiani...

Kulttuuriyhteistyö pohjimmiltaan

Kulttuuriyhteistyö käsittää kulttuurin kokijat ja tekijät, yritykset ja yhdistykset sekä kaupungin  organisaation ja päätöksentekijät yhtenä suurena ekosysteeminä, jossa rajoja ylittävää yhteistyötä tapahtuu eri toimijoiden, yksiköiden, palvelujen ja ryhmien välillä. Yhteistyöajattelu vahvistaa toimijoiden ja yhteisöjen, mutta myös muiden alojen välisten suhteiden hahmotusta ja yhteyksien luomista.

Keskeisimmältä yhteistyön tasolta löytyvät yhteisöt. Yhteisöjä ovat niin kulttuurialan yritykset, yhdistykset ja organisaatiot kuin myös muiden alojen toimijat ja tahot.

 Tämän ajattelun mukaan alat linkittyvät yhteen luoden monialaista ja -toimijaista yhteistyötä.

Mitä tällä saadaan aikaan

Hyvinvointi - kulttuuri kutittaa mieletämme

Kulttuuri luo hyvinvointia ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Se herättää kaupungin henkiin ja luo yhteyksiä sen ja kaupunkilaisten välille. Kulttuuri on hyvän elämän kulmakivi ja arjen pelastaja: se ravistelee, viihdyttää ja virkistää.

Kulttuuri koskettaa jokaista läpi elämän kulttuurikasvatuksen, harrastusten, vapaa-ajan viettämisen, viihteen tai ammatin kautta. Kulttuuri luo sosiaalista pääomaa: saa ajattelemaan, opettaa ja sivistää sekä ilmentää tunteita, historiaa ja ihmisyyttä. Ilman kulttuuria ei olisi elämää.

Yhdenvertaisuus  - kulttuuri kuuluu kaikille

Kulttuuri näkyy ja kuuluu kaupungin jokaiseen taajamaan.  Kulttuurin kokeminen ja harrastaminen on mahdollista jokaiselle kaupunkilaiselle asuinsijainnista tai tulotasosta riippumatta.

Kulttuuriympäristö on kaikille akaalaisille turvallinen ja kutsuu mukaan tekemään, kokemaan ja luomaan uutta. Tilojen monikäyttöisyyden kehittäminen ja yhteiskäyttö  on yksi yhteisen tekemisen kulmakivistä.

Yhteistyö - kulttuurin voima on yhteistyö

Yhteistyö on rajoja rikkovaa ja näin synnyttää uudenlaista ja poikkitoimialaista toimintaa. Se luo siltoja ja yhdyspintoja alojen ja sidosryhmien välille. Yhteistyö lisää avoimuutta ja arvostusta kulttuuria kohtaan. Kulttuuri kannustaa luovaan ilmaisuun ja vuoropuheluun.

Yhteistyö huokuu myös kaupungista ulospäin ja synnyttää yhteistyötä yli kaupungin rajojen myös kansainvälisesti.

Vetovoimatekijä - kulttuuri vetää puoleensa

Akaassa yhdistyvät puhdas luonto ja kolme upeaa taajamaa, omintakeinen paikallisuus ja kansainvälisyys. Kulttuurin kukoistus vaikuttaa positiivisesti kaupungin vetovoimaisuuteen ja luo potentiaalia kulttuurimatkailun kehittämiseen.


Lopuksi

Itse näen kaiken yhteistyön hedelmälliseksi maaperäksi kulttuurille. Akaassa on paljon hyvää ja vielä parempaa siitä tulisi mikäli toimijat ja yrittäjät puhaltaisivat yhteen hiileen. Jokainen projekti tai hanke, joka tehdään yhteistyössä synnyttää jotain uutta ja siitä jää  toimintapoja ja ideoita myös uusiin hakkeisiin!

Tehdään yhdessä Akaasta vieläkin parempi kulttuurikaupunki!

“Kulttuuri kukoistaa silloin, kun ihmiset ymmärtävät sen omaehtoisuuden ja heille annetaan myös tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa ja kokeilla.”

- Arto Mantela