Kulttuurimatkailu on uusin trendi kotimaanmatkailun kehittämisessä

27.7.2021

Kulttuurimatkailu on yksi kasvavista matkailun aloista Suomessa tällä hetkellä, ja se on erittäin suosittua ympäri maailmaa. Sanotaan myös, että se on suurin matkailun ala koko maailmassa. Kulttuurimatkailua ei voi mieltää vain yhdeksi osioksi kulttuurin alalla, vaan pitää ajatella tavallista kulttuuria pidemmälle, aina historiaan asti, jotta ymmärtää, mitä kaikkea tämä laaja matkailun ala sisältää. Kulttuurimatkailu vaatii osaamista, strategisia linjauksia ja asennetta, jotta saadaan entistä enemmän matkailijoita koko Suomeen. 

 Kulttuurimatkailu voidaan mieltää modernin matkailun vanhimmaksi muodoksi, sillä jo roomalaisten ajoista alkaen ihmiset ovat matkustaneet syistä, jotka liitetään nykyisin kulttuurimatkailuun. Voidaan ajatella, että kulttuuri on ollut osa matkailua jo hyvin pitkään. Tarkka määrittely on vaikeaa, koska kulttuuri on niin monimuotoista. Laajasti ajateltuna kulttuuri on mitä tahansa, jonka ihminen on tehnyt, mutta kaikki matkailu ei suinkaan ole kulttuurimatkailua, vaikka siihen kulttuuria liittyisikin. 

Kulttuurimatkailun voi myös yksinkertaistaa, eli se on matkustamista kulttuurisesti merkittäviin paikkoihin, kuten kulttuuriperintökohteisiin, museoihin, arkeologisiin paikkoihin, teatteriin, festivaaleille ja arkkitehtuurisiin kohteisiin. Kulttuurimatkailun on aiemmin katsottu liittyvän korkeakulttuuriin, mutta kulttuurikäsityksen laajaneminen, joka alkoi 1970-luvulta, on muuttanut tätä perinteistä käsitystä.

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategian (2014) mukaan kulttuurimatkailu voidaan avata seuraavasti: Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin. 

Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat paikan henki sekä kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa. Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketoiminnallisin perustein. 

Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta. Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama; historia, kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyylit, uskonto, luonteenpiirteet sekä saavutukset tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa. (Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia 2014, 3-4.)

Akaan kulttuurimatkailu vaatiin yhteisöllisyyttä sekä kordinointia. Meillä Akaassa on paljon elementtejä  jo valmiina.  Se vaatii kuitenkin rohkeutta tehdä asioita aidosti yhdessä ja uusien asioiden kokeilemista ilman varmuutta lopputuloksesta. Mutta niin kuin itänaapurissa sanotaan: ”Se, joka ei ota riskejä, ei juo samppanjaa.”

- A. Mantela