Kulttuurikumppanuus - kaupungin voimavara

3.4.2021

Kuntien kulttuuripalveluita tuotetaan yhteistyössä yhdistysten kanssa. Ilman aktiivisia yhdistystoimijoita moni tapahtuma jäisi toteutumatta ja yleisö tavoittamatta. Kulttuurikumppanuudessa oli paljon mitä Akaassakin voisi toteuttaa ja joka lisäisi Akaan vetovoimaa.

Yhdistys ja kunta ovat luontevat kumppanit
Sekä kunnan että kolmannen sektorin toiminta on voittoa tavoittelematonta ja sillä pyritään ihmisten hyvinvointiin. Yhteistyö on järkevää ja usein jopa välttämätöntä. Yhdistykset kokoavat asukkaita ja edustavat heitä. Kun kunta haluaa tehdä toimintaa asukkaille, yhteistyö on asukaslähtöisen toiminnan edellytys. Yhdistykset pystyvät toimimaan lähipalvelun tuottajina ja ne voivat tavoittaa kielivähemmistöt ja eri kulttuureista tulevat toisinaan paremmin kuin kunta. Tämä koskee sekä pieniä että isoja kuntia.

Toimiva kulttuurikumppanuus käynnistetään yhdessä

Parhaimmillaan yhteistyö alkaa siitä, että kunta, kuntalaiset ja yhdistykset keskustelevat ja päättävät yhdessä, mitä kulttuuripalveluilla tarkoitetaan. Yhteinen alkukartoitus toimii välineenä tavoitteen määrittelyn lisäksi roolien ja yhteisymmärryksen löytymiseen.

Oulun malli - ainutlaatuinen koko Euroopassa

"Oulun kaupunki on solminut kulttuurikumppanuussopimukset 15 itsenäisen kulttuuritoimijan kanssa.  Historian ensimmäiset kumppanisopimukset solmittiin vuonna 2006 neljän toimijan kanssa. Nykyisellään mukana on laaja kirjo taidetta; kirjallisuudesta sanataiteeseen, tanssista valokuvaan. 

Kulttuurikumppanit saavat toimintaansa avustusta ja tuottavat kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia kaikkien oululaisten ja lähialueiden asukkaiden käyttöön. Kumppanit puolestaan voivat kehittyä itsenäisinä, ammattimaisina kulttuuritoimijoina, suunnitella ja kehittää toimintaansa pidemmällä aikavälillä. 

Oululainen kulttuurikumppanuus on ainutlaatuinen malli Euroopassa ja koko maailmassa. Se on hienovarainen tapa laajentaa kunnallista kulttuuritoimintaa: kaupungin ja kaupunkilaisten käytössä on myös alan ammattilaisten arvokas asiantuntijaverkosto. " Lähde: oulu.fi

Tulevana kesänä Suomessa on toivottavasti paljon kiinnostavaa koettavaa ja tehtävää - mikäli koronarajoitukset helpottavat. Kannustankin kaikkia lisäämään taide- ja kulttuuriosallistumista kesän kunniaksi!

- Arto Mantela