Kulttuuria reseptillä

5.3.2021

Näin koronapandemian ja -rajoitusten aikana aina moni meistä tiedostaa kulttuurin merkityksen - tai oikeastaan sen puuttumisen jokapäiväisestä elämästä. Monille kulttuuri on ollut itsestäänselvyys - on aina ollut mahdollisuus mennä konserttiin, teatteriin, näyttelyyn tai erilaisiin tapahtumiin. Nyt kun korona on vaikuttanut kulttuurin kenttään jo vuoden päivät - ei kohta enää ole kaikkia tuttuja kulttuuritoimijoita (kaikki eivät selviä koronan tuomasta taloudellisista vaikeuksista).

Kulttuuri kuitenkin vaikuttaa moneen asiaan tiedostamattamme, esimerkiksi terveyteemme...

Kulttuurilla on havaittu olevan yhteys hyvään koettuun terveyteen. Virikkeellinen ja innostava vapaa-ajantoiminta, kuten lukeminen, maalaaminen ja kulttuuritapahtumiin osallistuminen voi suojata dementialta. Taide- ja kulttuuriosallistuminen on tutkimuksissa yhdistetty pienentyneeseen varhaisen kuoleman riskiin ja pidempään eliniän odotteeseen.

Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on vahvaa näyttöä taiteen ja kultturin positiivisista vaikutuksista mielen hyvinvointiin, mielenterveyteen sekä mielen sairauksista paranemiseen ja toipumiseen. Myös positiivisten vaikutusten pitkäaikaisuudesta on saatu viitteitä.

Kulttuuria kulutetaan, jos sitä on tarjolla. Koska ihmisten makumieltymykset vaihtelevat, on kulttuurielämän oltava monipuolista. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta edellyttää, että jokaisella on oikeus kulttuuriin. Se on myös viisasta, sillä kulttuuri ja taide lisäävät alueen elin- ja pitovoimaa sekä edistävät ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja oppimista – sekä edistävät lasten ja nuorten parempaa tulevaisuutta. Lyhytnäköisillä säästöillä voidaan aiheuttaa kauaskantoisia, pysyviä vahinkoja.

Taidetoiminnan merkitys työhyvinvoinnin tukemisessa on todettu useissa tutkimuksissa. Taide- ja kulttuuritoiminnan on havaittu voivan vähentää stressiä sekä suojata työntekijöitä henkiseltä uupumukselta. Taidetoiminnan ja jaettujen kulttuuristen kokemusten on havaittu voivan myös parantaa kommunikaatio- taitoja sekä lisätä yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista pääomaa työpaikalla.

Pidetään siis kulttuurintuottajat hengissä tämän pandemian yli!

Arto Mantela

Lähteet: Suomen teatterit ja Sitra