Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 12.9.2013

 

Rekisterinpitäjä

Viialan Työväennäyttämö ry

1497345-2

Nahkatehtaantie 10, 37830 AKAA

 

Rekisteriasioista vastaava:

Puheenjohtaja Arto Mantela

arto@viialanteatteri.net

 

Rekisterin nimi Jäsenrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11§ mukainen luettelo järjestön jäsenistä
Jäsenasioista ja seuran muusta toiminnasta tiedottaminen. Tilastotietojen kokoaminen jäsenrakenteesta ja toimintaan osallistuvista mm
Järjestön toimintaan liittyvien avustusten hakemista varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn täydellinen nimi, kotipaikkakunta, yhteystiedot syntymäaika ja sukupuoli

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyltä jäsenhakemuslomakkeella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Järjestö voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.
Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Järjestön jäsenrekisterivastaava myöntää ja valvoo käyttöoikeuksia. Tunnukset annetaan vain toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.

Manuaaliset listaukset
Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

ATK:lle talletetut tiedot
Sivustoja ylläpidetään Avoinen palvelimilla, joiden jatkuvasta varmuuskopioinnista ja tietoturvasta vastaa Avoine Oy. Palvelimet sijaitsevat fyysisesti suojatussa tilassa, joten yhdistyksen tiedot ovat taatussa turvassa.